re:vodňany


Ondřej Císler, architekt

Ondřej Císler
MgA Ondřej Císler (*1972)

c.v.

1996 - 1998 HTF UK - religionistika
1998 - 2004 ČVUT Praha, Fakulta architektury
2000 - 2004 Škola Architektury AVU
od 2004 doktorandské studium na Fakulta Architektury ČVUT
2005 - 2009 spolupráce s Ing. arch. Pavlem Hniličkou - hnilička — císler — architekti
od 2009 samostatná praxe

více zde


Jan Jehlík, architekt

Jan Jehlík
Ing.arch. Jan Jehlík (*1959)

c.v.

1980 - 1981 ČVUT Praha, Fakulta stavební - obor vodní stavby a vodní hospodářství
1981 - 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 - 1991 Stavoprojekt Ústí nad Labem
1991 Soukromá projekční kancelář - spolupráce s AGN s.r.o.
1991 - 1996 Magistrát města Ústí n.L. - Hlavní architekt města, vedoucí stavebního odboru
1994 Letní škola architektury v Liberci (lektorství)
od 1996 Soukromá projekční kancelář - Jan Jehlík architektonická kancelář
od 2007 Fakulta architektury ČVUT, vedoucí ústavu urbanismu

více zde


Karolina Jirkalová, novinářka, kritička a editorka se zaměřením na architekturu, výtvarné umění a literaturu

Karolina Jirkalová
Mgr. Karolina Jirkalová (*1976)

c.v.

2003 absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze
2003 - 2005 redaktorka ČRo 3 - Vltava, redakce zpravodajství a kulturní publicistiky
od 2007 zástupkyně šéfredaktora časopisu Art+Antiques
2008 spolu s M. Masákem edičně připravila knihu Architekti SIAL
2009 spoluautorka knihy rozhovorů Město mezi domy


David Kraus, architekt, který se vyjma stavění domů, rodiny a bojových umění zabývá energií krajiny

David Kraus
Ing.arch. David Kraus (*1970)

c.v.

1991 atelier analogické architektury Miroslava Šika
1994 sdružení Nová česká práce
1996 absolvent FA ČVUT
1996 atelier David Kraus - architekti
1998 výstava "Vize", Fragnerova galerie, Praha
od 1999 členství v architektonickém spolku "Spolek 99"
2000/2001 člen redakční rady časopisu "Stavba"
2000/2001 člen správní rady "Nadace české architektury"
od 2001 člen České komory architektů
od 2003 majitel společnosti Architektura, s.r.o.

více zde


Petr Rezek

Petr Rezek
Doc. PhDr. Petr Rezek (*1948)

c.v.

1967 - 1972 FF UK (psychologie, filosofie, estetika)
1977 - 1989 domovník
1990 - 1991 AVU Praha, učitel
1992 - 1993 FF UK, učitel
2002 - 2009 FUA TU Liberec, učitel

Petr Rezek se odjakživa zajímá o činnost řemeslníků a o operu. Z tohoto zaměření pocházejí jeho metodologická východiska pro výklady děl. Vždy se soustředí na jednotlivé dílo, aby bylo co říci.