re:vodňany


Ida Čapounová - Venkov a krajina

Představím část ze své diplomové práce, kde spolu s Janem Trejbalem hledám způsob jak sjednotit sídlo prostřednictvím jeho vlastních hranic - rozhraní, které skrze provázání sídla s jeho okolím podporuje vzájemné vrstvení a prolínání paměti obyvatel a paměti krajiny.

Ida Čapounová
MgA. Ida Čapounová (1983, Jablonec nad Nisou)
2010 absolutorium na VŠUP v Praze, obor architektura.
Téma diplomové práce "Venkov a krajina".
iuch.blogspot.com


Patrik Líbal - Malé město neznamená maloměsto (klady a zápory maloměsta v průběhu věků)

Patrik Líbal
Mgr. Patrik Líbal, Ph.D. (1969 Praha)
1995 absolutorium na FF UK v Praze, obor klasická archeologie
diplomová práce „Architektonické rekonstrukce vojenských objektů na jižní Moravě“
2002 disertační práce „Antické tradice v české novověké architektuře“
V současné době přednáší na Ústavu pro klasickou archeologii UKFF


Jiří Plos - Hledání ideálního města

Jiří Plos
JUDr. & PhDr. Jiří Plos
sekretář České komory architektů; pedagog na FA ČVUT Praha (obor právo a obor vývoj urbanismu) a na FUA TU Liberec (obor právo a obor stavba měst), odborná výzkumná, publikační, přednášková a expertní konzultační činnost v oboru teorie a dějiny architektury a urbanismu, teorie prostorového (územního) plánování včetně strategického plánování obcí, měst a regionů, právo se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání autorizovaných architektů, památkové péče, životního prostředí včetně ochrany přírody a krajiny a organizaci a výkon veřejné správy v uvedených sférách; spolupráce na přípravě právních norem; spoluautorství při přípravě rozvojových programů obcí a konzultační činnost v oboru prostorového plánování a v dalších uvedených oborech


Radek Suchánek - Věk rozumu aneb cesty ke svobodě?!

kratké zamyšleni nad přístupy k tvorbě měst a jejich vztahu s krajinou)

Radek Suchánek
Ing.arch. Radek Suchánek, Ph.D.(1976, Zlín)
2010 doktorát: Vztah města a krajiny
od 2005 na FUA TUL, nejdříve jako asistent prof. Jiřího Suchomela a později Doc. Zdeňka Fránka
od 2005 soukromá praxe a občasná spolupráce s Fránek Architects


Michal Šiška - Malé věci v krajině

Michal Šiška
MgA.Ing.arch. Michal Šiška(1979, Praha)
2007 - 2010 AVU, Škola Architektury Emila Přikryla
2000 - 2001 – Dep. of architecture, Tampere University of Technology, Finsko
1998 - 2006 – ČVUT Praha, Fakulta Architektury (ateliery A.Šrámkové, I. Kroupy)
michalsiska.tumblr.com


Ondřej Váša - Snění v architektuře/snění architektury aneb Piranesiho Carceri jako kadlub ideálního města

Přednáška se bude věnovat spojitosti Piranesiho vězeňských fantazií se souvisejícími motivy skutečných i imaginárních rekonstrukcí Říma coby ideálního města, lépe řečeno města, o kterém lze pouze snít a které je samo o sobě jistým typem architektonického snění. Jinými slovy: pakliže utopické vize sídel vytěsňují ze svého středu hřbitovy a vězení, jaké důsledky mají kobky a zamřížované cely pro spícího architekta?

Ondřej Váša
Mgr. Ondřej Váša (1979, Praha)
2009 absolutorium na FF UK v Praze, obor filozofie
Téma diplomové práce "Před objektem. Otázka motivů distance a aury v myšlení Georgese Didi-Hubermana."
V současné době přednáší filosofii umění na FHS UK v Praze a na FAVU v Brně