re:vodňany


Bývalé královské město Vodňany leží uprostřed rybničnaté roviny, jakoby vyrůstalo z vod. Právem bylo nazváno českými Benátkami. Voda pronikla až do jména města, které vzniklo z osady při brodu na Blanici.

Život na obchodních stezkách dal brzy osadě charakter tržní vesnice. Netrvalo dlouho a z vesnice se stalo kolonizací v polovině 13. století městečko, později povýšené na svobodné královské město. Zájem králův o Vodňany nebyl náhodný. Byly oporou jihočeského královského zboží proti rožmberskému panství. V roce 1420 vstoupily Vodňany do jednoty táborské a nový duch zavládl ve městě, jenž se změnilo ve vojenskou baštu. Po mnohá léta musely proto podstupovat mnoho bitek a půtek.

Z bývalého opevnění města spatřujeme dosud příkopy, parkány i hradby a 5 zachovalých bašt, které se uchovaly po těžkých osudech a požárech, jimiž musely Vodňany projíti.

Na Vodňansko zasahují již jihočeská Blata, svérázný kraj rybníků s vodním ptactvem a rybami, s rákosím, hrázemi, duby, brlením a blatnými loukami. Proto také již v dávné minulosti největší část příjmů plynula z městského rybníkářství a ryby byly prodávány až daleko za hranice země.

Ulicemi Vodňan šla často historie národa, na níž je dnes celý národ hrdý. Mnohé válečné litice rozběsnily se u hradeb a přehnaly se ulicemi města, které stálo věrně v čele měst táborských, hrdě bojovalo s mocnými Rožmberky a posádkou hradu Helfenburku. Těžce odpykalo protihabsburský postoj, tragedií bělohorskou bylo dáno v plen španělským Marradasům a za velkých obětí se vykoupilo z majetku mocných Schwarzenbergů.

V době rozkvětu české vlasti dali Vodňany svému národu vynikající muže. Byl to Jan Campanus Vodňanský, rektor učení Karlova v Praze, Havel Gelastus Vodňanský, probošt pražský, zakladatel první veřejné knihovny jižních Čech v 16. století. Ušlechtilým humanismem proslavili město Jan Vodňanský, Václav Nikolaides a v bolestné historii národa 21. června 1621 také Vodňany měly svého mučedníka mezi popravenými, Mathanaela Vodňanského z Urašova. Mezi slavné rodáky patří akademický malíř Antonín Waldhauser, Dr. Antonín Mayer, budovatel průmyslového školství a v devadesátých letech minulého století dodal Vodňanům zvláštního kouzla literární trojlístek: Frant. Herites, Ot. Mokrý a Julius Zeyer. Děkanský chrám zdobí kresby Mikoláš Alše, jediné toho druhu. Vodňany jsou rodištěm houslového virtuóza Váši Příhody, nedaleké Stožice spisovatele Josefa Holečka a Chelčice Petra Chelčického.

Stojí za návštěvu to milé jihočeské město Vodňany, uprostřed rybničnaté krajiny, která má svůj zvláštní půvab.

Navštivte zde muzeum s expozicemi historie města, rybářství, rybnikářství a památek slavných rodáků. Alšovu síň s jedinečnými originály, podle kterých je provedena výzdoba místního děkanskéo chrámu.