re:vodňany


Smysl : pracovat společně a pokusit se nalézt některá východiska pro české maloměsto - Vodňany

Kdy : dva týdny v září: 6. - 19. 9. 2010

Kde : ve Vodňanech. Budeme bydlet, žít, pracovat a debatovat na jednom společném místě - na dvoře s Bastionem, síní a špejchrem u starých hradeb města, součástí komplexu je i část hradebního příkopu. Najdete nás zde

Jak : vzájemná spolupráce na tématech, která budeme řešit, doplněna přednáškami a poradami s „klienty“ (místními), vše pod vedením architekta Kuzemenského, který celých 14 dní akci povede.

Výstup : výstava, katalog a prezentace občanům a radním Vodňan

Podrobnější popis je ke stažení zde v .pdf
Další informace, mapa kde budeme, jaké zázemí jsme shopni poskytnout jsou ke stažení zde v .pdf