re:vodňany


Celou dílnu po celou dobu povede Michal Kuzemenský, který bude "dirigovat" naši hru.

Součástí naší dílny budou i přednášky a konzultace s přizvanými odborníky.

Výraznou skupinou budou "ideálové", absolventi Školy architektury Emila Přikryla na AVU, kteří podobná zadání řešili v rámci své diplomové práce.

Další přednášející jsou vybráni tak, abychom se na maloměsta podívali z co nejvíce možných úhlů. Předpokládáme, že po každé přednášce s nimi proběhne diskuze nad naší prací.

Na závěr budou naše práce podrobeny kritice odborné poroty a představeny veřejnosti.

Přednášející a lektoři budou do zahájení dílny v září doplňováni.